FPT Education Phiên bản hệ thống 12.0-20210419

Thông tin về FPT Education instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Core Builder V2
Core Builder V2
Core Export Import
Core Export Import
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Core Blog
Core Blog
Core Livechat
Core Livechat
FPT Bundle
FPT Bundle
FPT Customize
FPT Customize
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Chat trực tuyến ở Website
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn