5★

ການສີດສອນແບບມີຄຸນນະພາບ

96%

ມີວຽກເຮັດທັນທີຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຮຽນ

19%

ນັກສຶກສາມີໂອກາດ ເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດພັດທະນາ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກຮຽນນຳວິທະຍາໄລ FPT ຂອງລາວ?

ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ແມ່ນວິທະຍາໄລທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບ ສາມດາວຈາກ QS Stars ເເມ່ມະຫາວິທະຍາໄລມີມາດຕະຖານສະກົນສາກົນ (ປີ 2012), ເມື່ອນການທຽບກັບມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງສະກົນເຊັ່ນ: ມະຫາວິທະຍາໄລ London South Bank (ອັງກີດ), ມະຫາວິທະຍາໄລ Lobachesky (ຣັດເຊຍ) ... ໂດຍພິເສດແມ່ນມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ເດ້ຈັດອັນດັບ 5 ດາວໂດຍ QS (ຊັ້ນສູງທີ່ສຸດໃນລະດັບດາວ) ໃນການສີດສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ມີຫລັກສູດຕ່າງປະເທດ 100%. , ຫຼັກສຸດສີດສອນສາກົນເຊັ່ນ: ABET, ACM ມີການປັບປຸງ ແລະ ອັບເດັດໄໝ່ເລີອຍໆ

ນອກຈາກນັ້ນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍສໍາລັບການສີກສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຂອງໂຮງຮຽນທຸລະກິດ, FPT ເປັນໜຶ່ງໃນ 1,000 ແຫ່ງທົ່ວໂລກຕາມການຈັດອັນດັບຂອງ Eduniversal Education (USA).

ໂຄງການສີດສອນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໄດ້ປັບປູງດ້ວຍປະສົບການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຊັ້ນນໍາຈາກວິສາຫະກິດແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນໂລກ. ຄໍາຫມັ້ນຂໍ້ດີໆນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນມີຄວາມຮູ້ທີ່ທັນສະໄຫ ມ ແລະ ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການປະຕິບັດທຸລະກິດ, ເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປະສົບການເປັນຈິງຂອງສັງຄົມຫຼຸດລົງ.

ໂດຍສະເພາະ, ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ຢູ່ລາວປະຕິບັດແບບບັງຂັບທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນບໍລິສັດຕົວຈິງ. ນັກຮຽນ 100% ຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບບັງຄັບເປັນເວລາ 4 ຫາ 8 ເດືອນໃນບໍລິສັດເພື່ອການ ຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງ. ສະທິຕີ້ຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຮັນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີທີສອງ, ນັກສຶກສາຈໍານວນຫຼາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເຂົ້າໄປເຮັດວຽ ກຢູ່ໃນໂຄງການຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີຂະຫນາດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມາຮອດປີທີ່ສີ່ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຕົວຈິງຢ່າງຄອງແ ຂ້ວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫມ່ຢ່າງເປັນທາງການຫຼັງຈາກ ຮຽນຈົບ. ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໃນຕະຫລາດແຮງງານໃນປະຈຸບັນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໄດ້ສຸມໃສ່ການສະຫນອງໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ມີເຄື່ອງມືໃຫ້ຂົບທ້ວນ ແລະ ມີຄຸນຄາດ້ານ: ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ຄວາມສາມາດຂອງພາສາຕ່າງປະເທດ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຮຽນ ແລກ ແລກປ່ຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໂອກາດໃນການຝຶກ ແລະ ເຮັດວຽກໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ... ທີ່ຈະເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ແທ້ຈິງ ແລະສາມາດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນເອເຊຍ ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ຕະຫຼາດແຮງງານຂອງອາເມລິກາ, ເອີຣົບ ແລະ ປະເທດພັດທະນາອື່ນໆ. ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ຕະຫຼາດແຮງງານຫລາຍພັນຄົນໃນຂະແໜ ງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິສະວະກອນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີ. ປະຈຸບັນ, 19% ຂອງນັກຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນບັນດາປະເທດພັດທະນາເຊັ່ນ USA, UK, Germany, Australia, Japan ແລະ Singapore.

ນັກສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ຢູ່ລາວຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັກສະເພື້ນຖານໃນອາທິດທໍາອິດຂອງການເ ຂົ້າຮຽນ. ທັກສະເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ປະສິດທິຜົ ນຢູ່ໃນລະດັບປໍຕີ ແຕ່ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກສືກສາກ້າວຫນ້າຕໍ່ໄປໃນເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກຂອງເຂົ າເຈົ້າ. ພະແນກສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການຊອກຫາວຽກໃຫ້ນັກຮຽນ ຈະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບນັກຮຽນສະເໝີ ເເລະ ເຊື່ອມຕໍ່ນັກຮຽນກັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ຊຸມຊົນນັກຮຽນເກົ່າຕະຫລອດເວລາ.

ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນ (IT) ແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພື້ນຖານ.

ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ FPT,

ວິສະວະກໍາຊອບແວແມ່ນຂະແໜງທີ່ມີຊື່ສຽງແລະເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ທິດສະດີອ້າງຂອງສະມາຄົ ມຄອມພິວເຕີ (ສະມາຄົມສໍາລັບການຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ACM), ວິທະຍາໄລຊັ້ນນໍາຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຊ່ຽວຊານຊອບແວໃນອົງກອນຕ່າງໆ ແລະ ວິສາຫະກິດ IT ເຊັ່ນ: FPT, ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຂອງ EC-Council, Jetking Network ແລະ Hardware Institute (ອິນເດຍ).

ນັກຮຽນໄດ້ຖືກສອນດ້ວຍຄູສອນທີ່ມີປະສົບການຫລາຍຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາດສະດາຈານ, ອາຈານສອນຊັ້ນນໍາໃນຂະແຫນງການຕ່າງໆ. ຫຼັກສຸດວິສະວະກໍາຊອຟແວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ຖືກອອກແບບເພື່ອເຊື່ອມໂຍງກັບການດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວ ກັບເຕັກໂນໂລຊີ, ເຕັກນິກໃຫມ່, ບໍ່ພຽງແຕ່ສອນໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດພື້ນຖານຂອງກຸ່ມຂະ ແຫນງການ IT ແຕ່ຍັງມີ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຂະບວນການການພັດທະນາຊອຟແວໄດ້, ຈາກວິທີການ, ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນການວິເຄາະ, ການອອກແບບ, ການພັດທະນາ, ການທົດສອບ, ບໍາລຸງຮັກສາຊອຟແວແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການຊອບແວ, ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງທິດສະດີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການປະຕິບັດ. ນັກສຶກສາຈະມີການຮຽນຮູ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງເທີມໃນບໍລິສັດຊອບແວຕົວຈິງ. ຕໍ່ໄປ, ໃນໄລຍະເວລາຂອງການສຶກສາລົງເລີກ, ນັກສຶກສາຕ້ອງເລືອກເອົາຫນຶ່ງໃນສີ່ຂະແໜງ (ເອີ້ນວ່າແບບສືກສາແຄບລົງ) ເພື່ອສຶກສາ ແລະ ກະກຽມສໍາລັບເຮັດບົດຈົບຊັ້ນ; embedded system; Information system; Artificial Intelligence; ແລະວິສະວະກອນຂົວແບບຍີ່ປຸ່ນ ຕາມ SMAC (SMAC: ຫຍໍ້ມາຈາກSocial-ສັງຄົມ; Mobility-ການເຄື່ອນໄຫວ; Analytics- ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ; Cloud - ຟັງ). ໃນນັ້ນປັນຍາປະດິດເປັນທິດທາງໃຫມ່ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນປີ 2018, ເພື່ອຕອບສະຫນອງການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຂະແຫນງການປະຕິວັຂອງດອຸ ດສາຫະກໍາ 4.0.

ວຽກຫຼັງຈົບການສຶກສາ

ວິສະວະກໍາຊອບແວສາມາດເຮັດວຽກຄືດັ່ງນີ້:

ຫຼັກສຸດການບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ FPT ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກສຸດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກ ແລະ ມີມາດຕະຖານການຮັບຮອງຂອງ ACBSP ໃນການສີດສອນດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ກວມເອົາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມີທັກສະທີ່ຖືກອອກແບບມາພ້ອມກັບຄວ າມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນັກຮຽນໄດ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຊັ່ນ: ການຄຸ້ມຄອງການຕະຫຼາດ, ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ການຮຽນຮູ້ດ້ານຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງເສດຖະກິດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ໂດຍສະເພາະ, ນັກສຶກສາຈະຮຽນຮູ້ວິທີການນໍາໃຊ້ໄອທີໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີຄິດກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ. ນັກສຶກສາສາມາດເລືອກຮຽນລົງເລີກກ່ຽກກັບການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ຫຼື ການເງິນ.

ທັກສະພືນຖານໃນຂະບວນການຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນ: ທັກສະການສື່ສານ, ທັກສະໃນການເຮັດວຽກ, ທັກສະການຄຸ້ມຄອງ, ທັກສະການເຈລະຈາ ແມ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຂົ້າໃຈເຖິງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງຂ ອງທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ,

ນັກຮຽນໄດ້ສອນສອງວິຊາພາສາອັງກິດລວມທັງພາສາອັງກິດສໍາລັບຈຸ ດປະສົງທາງວິຊາການ, ພາສາອັງກິດທຸລະກິດ ແລະ ພາສາຈີນ.

ວຽກຫຼັງຈົບການສຶກສາ

ຕໍາແຫນ່ງທີ່ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ FPT ສາມາດເຮັດໄດ້ດີຫຼັງຈາກຈົບການສຶກສາຂອງຫຼັກສຸດບໍລິຫານທຸລ ະກີດລົງເລີກCNTT ຄື:

ຂະແໜງສີດສອນ

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກນັກຮຽນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ຄະນະນັກຮຽນ ແລະ
ອາຈານເວົ້າຫຍັງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ FPT?

ລົງທະບຽນຮຽນ

ວິດີໂອ

ຮູບພາບ